Propozície

Organizátor: Obecný úrad Zálesie
Termín : 22.09.2018
Čas podujatia: 10:00 – 13:00 hod
Miesto podujatia: Obec Zálesie, Park Zálesíčko
Štart: 10:00 hod. Detský beh(100m a 450 m)11:00 hod. Hlavný beh – 6,5 km (2 okruhy po 3.25 km)
Prihlasovanie : www.vos-tpk.sk, prihlásenie online možné do 19.9.2018, dá sa   registrovať aj v deň preteku do 9:30 hod).
Štartovné : Hlavný beh: 8 € / Pre obyvateľov obce Zálesie 6 € (po predložení dokladu s trvalým pobytom v obci)Detský beh:  0 €

Úhradu štartovného posielajte na číslo účtu: 2923902482/1100 o.z. Naše Zálesíčko, pod ktorého záštitou sa organizuje Beh Susedov 2015.

Spolu s variabilným symbolom, ktorý bude poslaný na váš mail po zaregistrovaní sa na stránke VOS-TPK.

Za riadne prihláseného sa považuje účastník až po zaplatení štartového poplatku! V prípade, že uhradíte poplatok deň pred registráciou, vytlačte si „potvrdenie platby“. Zaplatené štartovné sa späť nevracia. To isté platí aj v prípade, ak budete preberať štartový balíček za iného účastníka, kde preukážte platbu za konkrétneho účastníka behu.

Časový limit: 90 minút
Účastnícky limit: 250 pretekárov
Prezentácia : Dňa 21.9.2018 Kultúrny dom Zálesie v čase 18:00 – 20:00    alebo 8:00 – 9:30 hod. v deň na mieste konania preteku.
Kategórie : Detský pretek:

  • dĺžka trate 100 m – vek 0 až 6 rokov
  • dĺžka trate 450 m – 7 – 11 rokov
  • dĺžka trate 450 m – 12 – 15 rokov

V prípade detského behu budú merané iba prvé tri miesta.

Hlavný pretek:

Muži:

M39 – vek 16 – 39 rokov (rok narodenia 2002 – 1979)

M40 – vek 40 – 49 rokov (rok narodenia 1978 – 1969)

M50 – vek 50 – 59 rokov (rok narodenia 1968 – 1959)

M60 – vek 60 a viacej rokov (rok narodenia 1958 a skôr)

Ženy:

Ž34 – vek 16 – 34 rokov (rok narodenia 1984 – 2002)

Ž35 – vek 35 – 44 rokov (rok narodenia 1983 – 1974)

Ž45 – vek 45 – 54 rokov (rok narodenia 1973 – 1964)

Ž55 – vek 55 a viacej rokov (rok narodenia 1963 a skôr)

 

Špeciálna kategória – muži a ženy od 18 rokov: 

Najrýchlejší Zálesák a Zálesačka (vyhráva pretekár s trvalým pobytom v obci Zálesie. Organizátor si vyhradzuje právo skontrolovať trvalý pobyt po predložení občianskeho preukazu).

Časomiera : VOS-TPK
Výsledky: www.vost-tpk.sk
Bezpečnosť: Zabezpečenie dopravy a bezpečnosť účastníkov behu; všetky križovatky ulíc po trase behu budú zabezpečené organizátormi behu, organizačná služba bude mať reflexné vesty s patričným poučením a vyznačením. Technický riaditeľ zabezpečení minimálne 15 organizátorov. Beh bude organizovaný  na trase miestnych komunikácii obce Zálesie a poľných cestách v okolí obce Zálesie. O súčinnosť bude požiadaný Policajný zbor SR.Preteká sa podľa pravidiel cestnej premávky (č.z. 8/2009 Z.z.), pravidiel SAZ a tohto rozpisu. Pretekári sú povinní dodržiavať pravidlá cestnej premávky a pokyny organizátorov.
Upozornenie: Každý štartujúci sa zúčastňuje pretekov na vlastné náklady aj zodpovednosť (za zúčastnené deti sú zodpovední ich rodičia, vedúci, tréneri alebo učitelia)
Parkovanie: Za kultúrnym domom v Zálesí. Miesto preteku je situované 200 m od parkoviska.
Občerstvenie: Každý účastník v cieli: iontový nápoj/voda, jablko a koláč
Šatňa a toalety: K dispozícii budú stany na prezliekanie/ uschovanie vecí a WC v areáli Parku Zálesíčko
Zdravotná služba: V priestore štartu a cieľa bude k dispozícií zdravotná služba.
Vyhodnotenie: 20 min. po dobehnutí posledného pretekára
Ceny : Prví traja v kategórii získajú vecnú cenu,  všetci pretekári získavajú medailu a sponzorský balíček, ktorý obdržia v deň preteku pri preberaní štartovného čísla.
Hlavní funkcionári: Riaditeľ behu: Mgr. Monika Gschwandtnerová 0903130112,
Technický riaditeľ: Ing. Stanislav Zajaček 0915797453,pod záštitou Obce Zálesie
Web:  www.behsusedov.sk

Každý účastník štartuje na vlastnú zodpovednosť a je povinný zabezpečiť si individuálne zdravotné poistenie. Organizátor nepreberá zodpovednosť za škody na majetku alebo na zdraví súvisiace a s účasťou pretekárov na podujatí.

Prihlásením na preteky dávam súhlas na spracovanie poskytnutých údajov pre evidenciu na športovom podujatí podľa zákona č. 18/2018 Z. z. Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Súhlas sa udeľuje organizátorom podujatia a spoločnosti zabezpečujúcej časomieru a spracovanie výsledkov podujatia.

Prihlásený účastník súhlasí so spracúvaním osobných údajov za účelom zverejňovania osobných údajov pri tvorbe a zverejňovaní fotografií a videozáznamov na sociálnych sieťach klubu (www.facebook.com) pre účely prezentácie preteku v médiách.