Propozície

Organizátor: Obecný úrad Zálesie
Termín : 23.09.2017
Čas podujatia: 10:00 – 13:00 hod
Miesto podujatia: Obec Zálesie, Park Zálesíčko
Štart: 10:00 hod. Detský beh(100m a 450 m)11:00 hod. Hlavný beh – 6,5 km (2 okruhy po 3.25 km)
Prihlasovanie : www.vos-tpk.sk
Štartovné : Hlavný beh: 8 € / Pre obyvateľov obce Zálesie 6 € (po predložení dokladu s trvalým pobytom v obci)Detský beh:  0 €

Úhradu štartovného posielajte na číslo účtu: 2923902482/1100 o.z. Naše Zálesíčko, pod ktorého záštitou sa organizuje Beh Susedov 2015.

Spolu s variabilným symbolom, ktorý bude poslaný na váš mail po zaregistrovaní sa na stránke VOS-TPK.

Za riadne prihláseného sa považuje účastník až po zaplatení štartového poplatku! V prípade, že uhradíte poplatok deň pred registráciou, vytlačte si „potvrdenie platby“. Zaplatené štartovné sa späť nevracia. To isté platí aj v prípade, ak budete preberať štartový balíček za iného účastníka, kde preukážte platbu za konkrétneho účastníka behu.

Časový limit: 90 minút
Účastnícky limit: 250 pretekárov
Prezentácia : Dňa 22.9.2017 Kultúrny dom Zálesie v čase 18:00 – 20:00    alebo 8:00 – 10:30 hod. v deň na mieste konania preteku.
Kategórie : Detský pretek:

  • dĺžka trate 100 m – vek 0 až 6 rokov
  • dĺžka trate 450 m – 7 – 11 rokov
  • dĺžka trate 450 m – 12 – 15 rokov

V prípade detského behu budú merané iba prvé tri miesta.

Hlavný pretek: muži bez rozdielu veku / ženy bez rozdielu veku

Časomiera : VOS-TPK
Výsledky: www.vost-tpk.sk
Protesty: Protesty sa musia podať ústne vedúcemu rozhodcovi      najneskôr do 30 minút po zverejnení výsledkov. Odvolanie proti rozhodnutiu vedúceho rozhodcu, doložené vkladom vo výške 10 €, sa musí podať jury písomne do 30 minút po oficiálnom oznámení rozhodnutia vedúceho rozhodcu. Organizátor si vyhradzuje právo upraviť a bližšie špecifikovať niektoré údaje uvedené v týchto propozíciách.
Bezpečnosť: Zabezpečenie dopravy a bezpečnosť účastníkov behu; všetky križovatky ulíc po trase behu budú zabezpečené organizátormi behu, organizačná služba bude mať reflexné vesty s patričným poučením a vyznačením. Technický riaditeľ zabezpečení minimálne 15 organizátorov. Beh bude organizovaný  na trase miestnych komunikácii obce Zálesie a poľných cestách v okolí obce Zálesie. O súčinnosť bude požiadaný Policajný zbor SR.
Parkovanie: Za kultúrnym domom v Zálesí. Miesto preteku je situované 200 m od parkoviska.
Občerstvenie: Každý účastník v cieli: iontový nápoj/voda, jablko a koláč
Šatňa a toalety: K dispozícii budú stany na prezliekanie/ uschovanie vecí a WC v areáli Parku Zálesíčko
Zdravotná služba: V priestore štartu a cieľa bude k dispozícií zdravotná služba.
Vyhodnotenie: 20 min. po dobehnutí posledného pretekára
Ceny : Prví traja v kategórii získajú vecnú cenu,  všetci pretekári získavajú medailu a sponzorský balíček, ktorý obdržia v deň preteku pri preberaní štartovného čísla.
Hlavní funkcionári: Riaditeľ behu: Mgr. Monika Gschwandtnerová 0903130112,
Technický riaditeľ: Ing. Stanislav Zajaček 0915797453,pod záštitou Obce Zálesie
Web:  www.behsusedov.sk

Každý účastník štartuje na vlastnú zodpovednosť a je povinný zabezpečiť si individuálne zdravotné poistenie. Organizátor nepreberá zodpovednosť za škody na majetku alebo na zdraví súvisiace a s účasťou pretekárov na podujatí.

Zaregistrovaný pretekár udeľuje registráciou organizátorom „Beh Susedov“ súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zák. č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 122/2013 Z. z.“).